ปิดรับสมัคร งานวิ่งราชนครินทร์ RUN FOR LOVE 2020 แล้ว

  • ทางคณะผู้จัดขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้
  • แล้วเรามาพบกันใหม่ใน งานวิ่งราชนครินทร์ RUN FOR LOVE ครั้งหน้า ซึ่งคอยติดตามข่าวสารได้จากเพจ https://www.facebook.com/RruRun2020/ ต่อไปครับ